Održana izborna skupština Zajednice pacijenata oboljelih od raka Sveti Juraj

Subota - 06. Travanj, 2019.

Zagreb, 6. travnja 2019.  Održana je Izborna skupština Zajednice pacijenata oboljelih od raka „Sveti Juraj“ u Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Zagreb, Rockefellerova 4.

Skupštinu je otvorio Damir Eljuga, pozdravio nazočne te predložio sastav Radnih tijela Izborne skupštine.

Rad Izborne skupštine se odvijao po Poslovniku o radu i Dnevnom redu koje su članovi Izborne skupštine usvojili jednoglasno.

Nakon podnesenih i usvojenih izvješća o radu, financijsko –materijalnom poslovanju i radu Arbitražnog vijeća članovi Izborne skupštine razriješili su sastav tijela upravljanja Zajednice „Sv. Juraj“ u mandatnom razdoblju 2015. do 2019. godine.

Na prijedlog Kandidacijske komisije i Upravnog odbora Zajednice „Sv. Juraj“ izabrana su i imenovana nova tijela upravljanja Zajednice „Sv. Juraj“ i to: za predsjednika, Damir Eljuga, a Ljerka Begić imenovana je za Likvidatoricu, za članove Upravnog odbora: Miru Blažinović, Nadu Đurinec, Nedu Ferenčić Vrban, Miloša Manestra i Damira Eljugu (po funkciji).

Za Nadzorni odbor: Vlastu Hautz Maričić, za predsjednicu, Maricu Anić i Amaliju Pravica za članove, a za zamjenike: Katicu Picek, Ljerku Jazbec i Dobrilu Krivec.

Za Arbitražno vijeće: Zorana Čelikovića, za predsjednika, a Mariju Banjad i Božicu Smoljan za članove.

Sukladno Statutu Zajednice „Sv. Juraj“ Upravni odbor Zajednice „Sv. Juraj“ je na Konstituirajućoj sjednici održanoj 6. travnja 2019. godine izabrao između svojih članova Nedu Ferenčić Vrban, za potpredsjednicu te je imenovalo Ivu Pašalić za stručnu tajnicu.

Nazočni članovi Izborne skupštine razmotrili su i usvojili Smjernice rada Zajednice „Sv. Juraj“ do 2022. godine te Plan rada i Financijski plan do kraja 2019. godine, kao i Poslovnik o radu Arbitražnog vijeća. Upravni odbor je donio odluku da su članovi Zajednice „Sv. Juraj“ oslobođeni plaćanja godišnje članarine.

Iva Pašalić, stručna tajnica

  Vijesti - Sve